اوقات شرعی
 
     
   •   عکس های تصادفی  
   •   طرح بارش باران  
   •    
    اخبار شهر
    پیامها و اطلاعیه ها
    تازه ها
    اجرای طرح انضباط ترافیکی در سطح شهر
    دو میلیارد تومان هزینه تحمیلی تعویض تجهیزات ترافیکی در سال
    تخصیص اعتبار 16 میلیارد تومانی برای اجرای پروژه
    250 دوچرخه سوار مشهدی مسیر بوستان ملت تا میدان شهدا را رکاب زدند
    نصب تابلو اطلاعاتی جدید در مبادی ورودی شهر مشهد