اوقات شرعی
 
     
   •   بخشهای خبری  

   • نگهداری و تعمیر تجهیزات چراغ فرماندهی و چشمکزن مرکز کنترل ترافیک و تامین تجهیزات یدک
    سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در نظر دارد نگهداری و تعمیر تجهیزات چراغ ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۱۴  
    تجدید مناقصه عمومی احداث و نصب پل عابر پیاده به همراه پوشش
    سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در نظر دارد " احداث و نصب پل عابر پیاده ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۹/۱۸  
    مناقصه عمومی خدمات سرویس دهی به پرسنل سازمان توسط خودروهای سواری
    سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در نظر دارد " خدمات سرویس دهی به پرسنل ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۹/۱۸  
    مناقصه عمومی "خرید و نصب چراغ فرماندهی و چشمک زن"
    سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در نظر دارد"خرید و نصب چراغ فرماندهی و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۸/۱۲  
    تجدید مناقصه "احداث و نصب پل عابر پیاده به همراه پوشش"
    سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در نظر دارد " احداث و نصب پل عابر پیاده ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۸/۱۲