اوقات شرعی
 
     
   •   پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها  

   • پروژه های مطالعاتی سالهای 89 تا 92

    عناوین پروژه های مطالعاتی، گزارشها و طرح های انجام شده در سازمان ترافیک طی سالهای 1389 تا 1392

    ردیف عنوان سال انجام
    1 پروژه مطالعات طراحی سامانه یکپارچه دوچرخه سواری 89
    2 گزارش تجزیه و تحلیل تصادفات سال 1386 شهر مشهد در محیط GIS 89
    3 مطالعات بررسی تغییر ساعت زمان شروع و خاتمه فعالیتهای روزانه 90
    4 مطالعات بازنگری و توسعه محدوده  ممنوعه تردد مشهد 90
    5 گزارش شناسایی معابر با پتانسیل تبدیل به پیاده روی در شهر مشهد 90
    6 پروژه مطالعات جامع حمل و نقل بار 91
    7 مطالعات بازرسی ایمنی معابر بزرگراهی شهر مشهد 91
    8 مطالعات اثربخشی احداث و توسعه مسیرهای ویژه حمل و نقل همگانی 91
    9 مطالعات اثربخشی زمانبندی چراغهای راهنمایی 91
    10 مطالعات گسترش حیات زیر سطحی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر 92
    11 مطالعات عوامل موثر بر میزان تبعیت ازمقررات تجهیزات مهندسی ترافیک و راهکارهای افزایش آن ازطریق آموزش شهروندی 92
    12 مطالعات مسیرهای جایگزین در محدوده شهر مشهد (by pass) 92
    13 مطالعات بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل در حال انجام
    14 مطالعات برآورد تولید و جذب کاربری‌های مختلف خدماتی و میزان تقاضای پارکینگ آن‌ها در حال انجام
    15 پروژه مطالعات طرح جامع ITS مشهد در حال انجام
    16 مطالعات اقتصادی حمل ونقل و ترافیک در حال انجام
    17 مطالعات امکان سنجی توسعه بزرگراه ها و ایجاد خیابانهای چند طبقه در حال انجام
    18 بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل - مهندسین مشاور طرح هفتم در حال انجام
    19 مطالعات تدوین برنامه عملیاتی توسعه حمل و نقل شهر مشهد در حال انجام
    20 مطالعات بازدید ایمنی معابر شریانی شهر مشهد در حال انجام
    21 مطالعات طراحی و پیاده سازی سیستم ثبت و برداشت تصادفات شهر مشهد در حال انجام
    22 مطالعات مکانیابی ایستگاههای دوچرخه و اشاعه فرهنگ دوچرخه سواری در شهر مشهد در حال انجام
    23 مطالعات تحلیلی داده های  ترافیکی و مدلسازی و خرید نرم افزار در حال انجام
    24 مطالعات اثر سنجی و مطالعات قبل و بعد از انجام پروژه های ترافیکی در حال انجام

     

    تعداد بازدید :2818
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: