اوقات شرعی
 
     
   • تاریخچه سازمان

     

    جابجایی انسان و کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر از نیازهای طبیعی و اولیه در هر جامعه است. این جابجایی عموما به پیدایش پدیده‌ای موسوم به ترافیک می‌انجامد که اثرات آن در اکثر جوامع شهری به صور مختلف از جمله تراکم، تاخیر در حرکت و آلودگی‌های محیطی بروز می‌کندو به برخی بیماریها و تلفات جانی و معلولیتهای ناشی از تصادفات منجر می‌گردد.

    این مشکلات همگام با پیشرفت تکنولوژی ابعاد وسیعتری به خود گرفته تا آنجا که در سه دهه اخیر نیاز به برنامه‌ریزیهای دقیقتر و کنترل  بیشتر وسایل نقلیه و ایجاد محدودیتهای فزونتری را نسبت به گذشته ملموس ساخته است. متأسفانه در بسیاری موارد تأثیرات مثبت و منفی ناشی از ترافیک و اثرات آن بر اقتصاد، فرهنگ و روابط انسانها برای عموم کاملا شناخته نبوده و این عدم آشنایی، حل معضلات ترافیک شهری را برای مسؤلان و دست اندرکاران دشوارتر می‌سازد. تنها با برخورد سیستماتیک و با بکار گیری نیروهای متخصص و علاقمند در قالب یک سازمان متشکل و کارآمد می‌توان در جهت حل این معضلات گام مؤثری برداشت.

    تشکیل سازمان ترافیک مشهد در هجدهم بهمن ماه 1368 نیز بر این اصل استوار بوده و این سازمان تا به امروز توانسته است گامهای مؤثری را در جهت حل معضلات ترافیکی شهر بردارد.
    سازمان ترافیک مشهد برای مطالعه و بررسی کامل وضع موجود انجام اقدامات اصلاحی در جهت بهبود ترافیک از طریق دسترسی‌های متعادل در زمان کمتر، حرکت ایمن‌تر، آسایش بیشتر و هزینه کمتر در هر سفر و محیطی سالمتر برای تردد در سطح شهر انجام وظیفه می‌کند.

    مدیران عامل سازمان ترافیک از ابتدای تاسیس تا کنون

    نام مدت مدیریت

    آقای مهندس حسینیان

    یک سال

    آقای مهندس کشمیری

    شش ماه

    آقای مهندس نجی

    ده سال

    آقای مهندس شاداب مهر

    چهار سال

    آقای مهندس راحتی

    یک سال

    آقای مهندس قاسمی هنری

    یک سال
    آقای دکتر امامی میبدی از  1387 تا 1397
    آقای مهندس عطار زاده از فروردین 1397 تا کنون  عهده دار این مسئولبت هستند.


    شورای فنی ترافیک :
    این شورا در سال 61 تشکیل شده است . در آن زمان ، شهر فاقد سازمان ترافیک بود و مسائل ترافیکی در قالب کمیته ای متشکل از معاونت فنی و شهرسازی وقت ، رئیس راهنمایی و رانندگی و کارشناسان خبره بررسی می شد پس از تشکیل سازمان در سال 68 ، این شورا به عنوان بازوی فنی بکار خود ادامه داده و تا کنون با بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان و مسئولین دست اندرکار مسائل حمل و نقل و ترافیک یکی از مهمترین ارگانهای سازمان محسوب می گردد.

    هیئت مدیره سازمان :
    هیئت مدیره سازمان مرکب از 3 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشند :
    1- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد به عنوان عضو اصلی ثابت که ریاست هیات مدیره را بعهده دارد .
    2- دو نفر کارشناس دارای تخصص در رشته های مرتبط با حمل و نقل و ترافیک با انتخاب رئیس شورا به عنوان عضو اصلی و یک نفر نیز که دارای شرایط فوق باشد به عنوان عضو علی البدل با معرفی رئیس هیات مدیره و با تصویب شورا وحکم رئیس شورا برای مدت 4 سال انتخاب خواهند شد.

    تعداد بازدید :3702
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: