اوقات شرعی
 • پنج شنبه،06 آبان 1400
 • ورود
 
     
   • سیاست ها وبرنامه ها
     در یک تعریف کلی و جامع، هدف اصلی سازمان ترافیک مشهد عبارت است از: تلاش برای بهبود امر عبور و مرور شهر از طریق مطالعه، برنامه ریزی، طراحی، آموزش نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد جهت جابجائی ایمن، ارزان، سریع و راحت مسافران، عابران و کالا می‌باشد. جهت مقابله با معضلات ترافیکی که ناشی از رشد روز افزون وسایل نقلیه ، افزایش جمعیت و نظایر آن است ، می توان یکسری هدف کلی را تعریف نمود و در چارچوب اهداف اقدام به سیاستگذاری نمود ، این اهداف کلی را می توان بصورت زیر برشمرد :  
     

      اهداف کلی زیر برنامه ها :

    ● توسعه و گسترش حمل و نقل عمومی

    ● ساماندهی سیستم حمل و نقل شهری

    ● ارتقاء شبکه معابر

    ● حفظ محیط زیست و سلامت روح و جسم انسان

    ● اشاعه فرهنگ صحیح حمل و نقل

    ● تقویت سیستمهای نظارتی و کنترلی سیاستهای اهداف کلی زیر برنامه

    ● ساماندهی ترافیک

    ● احداث پارکینگهای طبقاتی

    ● ساماندهی ترافیک اطراف حرم مطهر

    ● گسترش تقاطعهای غیر همسطح 

    ● گسترش شبکه معابر

    ● نظارت تلویزیونی بر نقاط مختلف و مهم شهر

    ● راه اندازی مراکز معاینه فنی خودرو

    ● گسترش فعالیتهای مطالعاتی

    ● آموزش و تبلیغات جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک

    ● افزایش ایمنی عابرین و وسایل نقلیه

    اهداف کمی زیر برنامه:

    ● ساخت حداقل 5 تقاطع غیر همسطح در 5 سال آتی (غیر از مسیر قطار شهری)

    ● تحت پوشش قرار گرفتن تمام تقاطعهای مهم شهر در مرکز کنترل در 5 سال

    ● تعریض 80% معابر مرکز شهر مطابق طرح تفصیلی

    ● ساخت سالانه 5 محل عبور غیر همسطح از عرض خیابان برای عابرین پیاده

    ● ساخت سالانه 2 پارکینگ طبقاتی

    سازمان ترافیک برای نیل به هدف و رسالت اصلی خود، موضوعات زیر را در دستور کار دارد:

    1 – تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات حمل و نقل و ترافیک شهر و ارتباط قوی با دستگاههای ذیربط

    2 – تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

    3 – تدوین نظام برنامه‌ریزی و تهیه طرحهای مورد نیاز حمل و نقل و ترافیک شهر و نظارت بر اجرای آنها.

    4 – ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و ضوابط به مراجع ذیربط

    5 – ارائه پیشنهاد تعداد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی به مراجع ذیصلاح.

    6 – بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای اهداف سازمان.

    7 – انجام مطالعات مورد نیاز حمل و نقل درون شهری و به هنگام سازی ادواری آنها.

    8 – مشارکت با اشخاص حقیقی، حقوقی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی، داخلی و خارجی در زمینه تعمیم و توسعه فعالیتهای مورد نظر در اهداف سازمان.

    9 – اقدامات لازم در جهت ارتقا سطح دانش و بینش فنی کارکنان و کارشناسان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور. – 10-شرکت فعال در مجامع ملی و بین المللی، آموزشی، پژوهشی و مطالعاتی.

    11 – تدوین سیاستها و خط مشی‌های اجرائی لازم.

    12 – اعمال مدیریت و نظارت بر اداره امور پارکینگهای طبقاتی، مکانیکی، حاشیه‌ای، همکف عمومی اعم از دولتی و خصوصی. 

    13 – ارائه و اجرای خدمات مورد نیاز شهرداری که مرتبط با اهداف سازمان باشد.

    14 – تهیه طرحها و ارائه پیشنهاد برای جابجایی ایمن مسافر و کالا

    15 – رعایت سیاستها، استانداردها، قوانین و مقررات برای حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی در کلیه طراحیها و راهکارهای اجرایی.

    16 – ارائه خدمات مشاوره‌ای به شهرداریها برای تدوین شرح خدمات، انتخاب مشاور، هدایت، نظارت و تحویل گیری مطالعه و تلاش برای تصویب در مراجع ذیصلاح.

    17 – تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش عمومی برای ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان با بهره‌گیری از سیاستهای آموزشی مصوب و همکاری دیگر دستگاهها.

    تعداد بازدید :6864
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: