اوقات شرعی
 
     
   • مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک : هادی عطارزاده طوسی
    مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک : هادی عطارزاده طوسی
    هادی عطارزاده طوسی
    مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک
    تلفن تماس :33448445-051
    رایانامه :attarzadeh.h@mashhad.ir