اوقات شرعی
 
       
      •   طبقه‌بندی  

      • 3- استفاده و بکارگیری تابلوهای پیام های متغیر -
        3- استفاده و بکارگیری تابلوهای پیام های متغیر -
        کلمات کلیدی : مجموعه دستورالعمل های ملاک عمل استفاده و بکارگیری تابلوهای پیام های متغیر
        3- استفاده و بکارگیری تابلوهای پیام های متغیر

        سال انتشار :1393
        زبان :فارسی
        پیوست
        تعداد بازدید :207