اوقات شرعی
 
     
   •   عکس های تصادفی  
   •   طرح بارش باران  
   •    
    اخبار شهر
    پیامها و اطلاعیه ها
    تازه ها
    تجهیز ۳ تقاطع به سیستم فرماندهی چراغ راهنمایی رانندگی در سطح شهر مشهد
    ایمن سازی مسیر تردد عابرین پیاده با نصب یک دهنه پل هوایی
    هوشمند سازی ۸۵ درصد تقاطع های فرماندهی شهر مشهد
    تجهیز تقاطع شهید فخری زاده- کارگر به سیستم فرماندهی
    نصب و راه اندازی ۷ دوربین نظارت تصویری در معابر شهر مشهد