اوقات شرعی
 
       
      • دیدار مدیرعامل سازمان با جناب آقای پیروی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد