اوقات شرعی
 
       
      • جلسه تصمیم گیری در خصوص نصب و بکارگیری نماد ایمنی برای محل های پرحادثه معابر شهری با حضور فرمانده محترم پلیس راهور استان