اوقات شرعی
 
       
      • دیدارها و عرض تبریک مدیران عامل سازمانها و شهرداران مناطق به آقای دکتر عطارزاده جهت عرض تبریک انتصاب جدید