اوقات شرعی
 
       
      • جلسه بررسی بودجه فرهنگ شهروندی در حوزه حمل و نقل و ترافیک با حضور کارشناسان مرتبط ،مدیران برنامه ریزی و مدیران روابط عمومی حوزه.