اوقات شرعی
 
       
      • برگزاری اتاق فکر با موضوع توسعه حمل و نقل پاک ( توسعه دوچرخه سواری ) در سازمان حمل و نقل و ترافیک با حضور مدیران، کارشناسان و مشاورین .